המשימה שלנו

אגף  התפעול 

 

אספקת כל דרישות הלקוח בתאריך המובטח, באיכות, ובמינימום עלות.

הקווים המנחים את יעדי התפעול כוללים תהליכים מתמשכים של:

o       שיפור במועדי האספקה

o       הקטנת משכי הרכש 

o       הקטנת משכי הייצור

o       צמצום עלויות

o       הקטנת מלאים

o       שיפור האיכות

o       שיפור תהליכים.

o       מבנה ממוקד לקוח