אבטחת איכות

חזון ומדיניות האיכות

ITS מחויבת לספק מוצרים שעברו את כל בדיקות האיכות הנדרשות והוכחו כראויים לשימוש.

ITS תשקיע משאבים למען שיפור מתמיד של איכות מוצריה.

ITS משקיעה ברווחת עובדיה ומקדישה תקציבים ופעולות על מנת לדאוג להתפתחותם ושלומם.

ITS מחויבת לספק מוצריה בזמן.

ITS חותרת לקיים תהליכי התייעלות במטרה להפחית עלויות ולשפר תוצאות.

מחלקת אבטחת איכות

המחלקה מונה חמישה עובדים שתפקידם לדאוג לשיפור האיכות.

המחלקה מכילה חדר ביקורת המצויד במכשור מתקדם - CMM, קומפרטור, מד גובה דיגיטלי.

במחסן החברה החלקים נקלטים לאחר ביקורת קבלה קפדנית.

יציאת מכונות מהחברה מלווה בתהליכי אבטחת איכות צמודים למניעת פגיעה במכונות.

 

 

Standards

 

ISO 9001:2008

ISO 9002 since 2002

Safety standard-International Labour Organization