Scan Master

סקאנמסטר הינה חברה ישראלית המפתחת מערכות סריקה ובדיקה אולטראסוניות משוכללות, המיועדות לאיתור מיקרו-סדקים בחלקי מתכת לתעשיות התעופה, רכב, רכבות, וייצור מתכות.

המערכות המורכבות כוללות מערכות סריקה, בקרת הנעה, אלקטרוניקה אולטראסונית, ומערכות לעיבוד מידע.